Posledná aktualizácia: 15 November 2018. Verzia [1.0].

Pozorne si prosím prečítajte tieto podmienky pred použitím internetovej stránky.

Čo tieto podmienky obsahujú?

Ak vstúpite a použijete našu autoglym.sk webovú stránku ("Naša stránka"), v týchto podmienkach sa dozviete o použití Našej stránky, takže si ich prosím prečítajte pozorne.

Kliknite na odkazy nižšie, ktoré Vás priamo odkážu na informácie v každej oblasti:

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať.
 2. Používaním Našej stránky súhlasíte s týmito podmienkami.
 3. Ako zhromažďujeme a používame Vaše údaje.
 4. Na Našej stránke môžeme vykonávať zmeny.
 5. Našu stránku môžeme pozastaviť alebo zrušiť.
 6. Naša stránka je určená pre požívateľov iba v Slovakia.
 7. Vaše údaje o účte musíte uchovávať v bezpečí.
 8. Ako môžete použiť materiály na Našej stránke.
 9. Informácie týkajúce sa Našej stránky.
 10. Nie sme zodpovední za webové stránky, na ktoré odkazujeme.
 11. Naša zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ktoré ste spôsobili počas používania Našej stránky.
 12. Nie sme zodpovední za vírusy a Vy ich nesmiete zavádzať.
 13. Pravidlá pre odkazovanie na Našu webovú stránku.
 14. Zákony ktorej krajiny sa vzťahujú na akékoľvek spory?


1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

1.1 Našu stránku prevádzkuje 'Autoglym' značka spoločnosti Altro Limited („My“, „Nás“, „Naše“). Sme registrovaní v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom (IČO) 00154159 a naše sídlo je registrované na adrese Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, Spojené kráľovstvo, SG6 1NW. Naše IČ DPH je 213228308. Naša emailová adresa je enquiries@autoglym.com. V prípade, že uvádzame „Vy“, myslíme tým osobu, ktorá vstúpi a používa Našu stránku.

1.2 Ak nás chcete kontaktovať, použite prosím náš kontaktný formulár https://www.autoglym.com/get-in-touch alebo zavolajte na Našu linku služieb pre zákazníkov na: +44 1462 677 766, alebo kontaktujte miestneho distribútora – kontaktné údaje na miestnych distribútorov nájdete na autoglym.sk.

1.3 Ak Vás budeme musieť kontaktovať, buď Vám zavoláme, alebo Vám napíšeme email na emailovú adresu alebo poštovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

1.4 Pojmy „písomne“ alebo „písomný“, ktoré použijeme v týchto podmienkach, zahŕňajú emaily.


2. Používaním Našej stránky súhlasíte s týmito podmienkami

2.1 Kliknutím na tlačidlo „Prijať a zavrieť“ pri prvom použití Našej stránky a následným pokračovaním používania Našej stránky potvrdzujete, že ste prijali tieto podmienky a súhlasíte s tým, že ich budete dodržiavať. Tento fakt je veľmi dôležitý, nakoľko to vytvára zmluvu medzi nami a Vami, ktorú musíte dodržiavať. Kópiu tejto zmluvy po jej skončení nebudeme uchovávať a nebude dostupná ani na internete, avšak kópiu Našich podmienok si môžete uložiť (taktiež aj každú aktualizovanú verziu Našich podmienok) na predloženie do budúcnosti a aktuálna verzia bude dostupná na Našej stránke.

2.2 V budúcnosti tieto podmienky budeme meniť. Za každým, keď použijete Našu stránku, skontrolujte si prosím tieto podmienky, aby ste sa uistili, že rozumiete podmienkam, ktoré sú platné v danom čase, a ktoré Vás právne zaväzujú. Môžete skontrolovať dátum, kedy sme Naše podmienky naposledy aktualizovali a číslo verzie, ktorá je uvedená vo vrchnej časti podmienok. V prípade, že dôjde k podstatným zmenám týchto podmienok, budeme Vás informovať prostredníctvom emailu (pokiaľ máte u nás vytvorený účet), prípadne na našej webovej stránke umiestnime viditeľné oznámenie pred tým, ako nadobudnú účinnosť akékoľvek podstatné zmeny. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a zmeny a doplnenia týchto podmienok bez predchádzajúceho oznámenia s cieľom reflektovať právne a legislatívne zmeny. Ak budete používať Našu stránku po tom, ako boli vykonané zmeny v Našich podmienkach, bude to znamenať, že ste prijali Naše aktualizované podmienky.


3. Ako zhromažďujeme a používame Vaše údaje

3.1 Ak používate Našu stránku, my a iné organizácie môžeme zhromažďovať niektoré údaje o Vás a o Vašich zariadeniach, ktoré používate na prehliadanie Našej stránky. Môžete s nami zdieľať Vaše údaje (napríklad v prípade, že nás kontaktujete emailom, aby ste nám položili otázku ohľadom Našej stránky), pričom pri používaní Našej stránky sú niektoré údaje zhromažďované automaticky. Viac informácií o tom, ako my a iné organizácie používame informácie o Vás nájdete v Našich podmienkach ochrany súkromia na www.autoglym.sk/privacy-policy-sk, a viac informácií o súboroch cookies, ktoré používame na Našej stránke nájdete na www.autoglym.sk/cookie-policy-sk. Ak nám poskytnete údaje je dôležité, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách týchto údajov, aby sme udržiavali aktuálne údaje, ktoré o Vás máme a aby sme zabezpečili, že zostanú presné a pravdivé.

3.2 V budúcnosti budeme tieto podmienky meniť. Za každým, keď použijete Našu stránku, skontrolujte si prosím tieto podmienky, aby ste sa uistili, že rozumiete podmienkam, ktoré sú platné v danom čase, a ktoré Vás právne zaväzujú. Môžete skontrolovať dátum, kedy sme Naše podmienky naposledy aktualizovali a číslo verzie, ktorá je uvedená vo vrchnej časti podmienok. V prípade, že dôjde k podstatným zmenám týchto podmienok, budeme Vás informovať prostredníctvom emailu (pokiaľ máte u nás vytvorený účet), prípadne na našej webovej stránke umiestnime viditeľné oznámenie pred tým, ako nadobudnú účinnosť akékoľvek podstatné zmeny. Vyhradzujeme si právo na aktualizáciu a zmeny a doplnenia týchto podmienok bez predchádzajúceho oznámenia s cieľom reflektovať právne a legislatívne zmeny. Ak budete používať Našu stránku po tom, ako boli vykonané zmeny v Našich podmienkach, bude to znamenať, že ste prijali Naše aktualizované podmienky.


4. Na Našej stránke môžeme vykonávať zmeny

4.1 Naša stránka je dynamická a bude sa časom meniť vzhľadom k Našim zmenám podnikania a výrobkov a Zmenám požiadaviek našich zákazníkov. V budúcnosti budeme aktualizovať a meniť Našu stránku, aby sme odzrkadľovali zmeny Našich výrobkov, Potreby našich zákazníkov a Naše obchodné priority, alebo aby sme poskytovali dodatočné informácie, alebo aby sme menili služby a funkcie, ktoré dokáže naša stránka vykonávať.


5. Našu stránku môžeme pozastaviť alebo zrušiť

5.1 Naša stránka je k dispozícii bezplatne.

5.2 Nezaručujeme, že Naša stránka, alebo akýkoľvek jej obsah bude stále k dispozícii, alebo bude fungovať neprerušene, pričom Naša stránka nemusí byť k dispozícií z obchodných, prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov, a to kedykoľvek, na akékoľvek obdobie a bez upozornenia.

5.3 Zodpovedáte za to, že zabezpečíte, aby ktokoľvek, kto navštívi Našu stránku prostredníctvom Vášho internetového pripojenia alebo použitím Vášho zariadenia, pozná tieto podmienky a dodržiava ich.


6. Naša stránka je určená pre používateľov iba v Slovakia

6.1 Naša stránka je zameraná pre používateľov, ktorí sa nachádzajú v Slovakia. Neodporúčame, aby obsah dostupný na Našej stránke alebo prostredníctvom Našej stránky bol vhodný na použitie alebo dostupný v iných lokalitách.


7. Vaše údaje o účte musíte uchovávať v bezpečí

7.1 Ak poskytneme prístup do akýchkoľvek častí Našej stránky prostredníctvom použitia systému používateľského mena a hesla:

 • (a) Používateľské meno a heslo musíte zachovať dôverné a prijať výhradnú zodpovednosť za akékoľvek použitie (či už oprávnené alebo neoprávnené) alebo za činnosť týkajúcu sa Vášho prihlásenia.
 • (b) Okamžite nás musíte informovať, ak si myslíte, že Vaše používateľské meno alebo heslo bolo stratené, odcudzené alebo skopírované bez Vášho povolenia.
 • (c) Ak ste sa prihlásili na Našu stránku použitím Vášho prihlasovacieho mena a hesla, nesmiete ju nechávať bez dozoru. Prosím uistite sa, že ste sa bezpečne odhlásili z našej stránky, keď ste ukončili akúkoľvek reláciu, ktorá používa Vaše používateľské meno a heslo.
 • (d) Ak uvážime, že Váš účet bol použitý bez Vášho povolenia, znemožníme prístup na Našu stránku – ak nemáte prístup na Našu stránku, prosím, kontaktujte nás použitím údajov uvedených vyššie v odseku 1.2.

8. Ako môžeme použiť materiály na Našej stránke

8.1 Okrem toho, že vlastníme, sme rovnako oprávnení použiť materiály na Našej stránke (vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré by mohli chrániť Našu stránku a softvérový kód, text alebo obrázok zobrazený na Našej stránke).

8.2 Pre vlastné súkromné účely si môžete vytlačiť kópie a stiahnuť úryvky z akejkoľvek strany (strán) z Našej stránky. Keďže Naša stránka obsahuje materiály, ktoré obsahujú Naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných subjektov, ktoré nám povoľujú používať ich materiály, existujú tu určité obmedzenia, ktoré musíte dodržiavať, keď používate Našu stránku – nesmiete:

 • (a) meniť papierové alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste vytlačili alebo stiahli, a nesmiete použiť akékoľvek ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie alebo akékoľvek grafiky oddelene od sprevádzaného textu;
 • (b) používať akýkoľvek obsah z Našej stránky na komerčné účely bez nášho písomného súhlasu;
 • (c) prerušiť prevádzkovanie Našej stránky, alebo do toho vstupovať, znemožňovať alebo sťažovať prístup akejkoľvek inej osobe na Našu stránku.
 • (d) používať akéhokoľvek robota, pavúka, alebo vyhľadávacie/ zberné aplikácie alebo iné manuálne alebo automatické zariadenie na získavanie, otváranie, zháňanie, získavanie údajov, alebo akokoľvek inak získavať obsah alebo informácie, alebo napodobňovať Našu stránku alebo obsah Našej stránky, ale obchádzať navigačnú štruktúru alebo zobrazenie Našej stránky;
 • (e) odstrániť, alebo skryť, alebo zmeniť autorské práva, ochrannú známku (či už registrovanú alebo neregistrovanú), alebo iné vyhlásenia o vlastníckych právach z Našej stránky, alebo materiály z nej dostupné.

9. Informácie na tejto Stránke

9.1 Naša stránka je poskytnutá iba na všeobecné informácie. Nie je určená, aby dávala rady, na ktoré by ste mohli spoľahnúť. Spoliehanie sa na akékoľvek informácie poskytnuté na Našej stránke je výhradne na Vaše vlastné riziko. Musíte získať odborné alebo špecializované poradenstvo predtým, než vykonáte alebo sa rozhodnete nevykonať akúkoľvek činnosť na základe informácií na Našej stránke. Ak chcete prekonzultovať ktorúkoľvek z informácií na Našej stránke alebo ak máte otázky na nás alebo na Naše výrobky, prosím, kontaktujte nás použitím nášho kontaktného formulára na https://www.autoglym.com/get-in-touch alebo zavolajte na našu linku pre služby zákazníkom na +44 1462 677 766. Ak máte otázky ohľadom výrobkov spoločnosti Autoglym na Slovakia, Váš miestny distribútor Vám veľmi rád pomôže – kontaktné údaje miestnych distribútorov nájdete na autoglym.sk

9.2 Pokúšame sa zabezpečiť, že informácie na Našej stránke sú aktuálne a správne, avšak garantovať to nemôžeme.


10. Nie sme zodpovední za webové stránky, na ktoré odkazujeme

10.1 Ak Naša stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované inými organizáciami, tieto odkazy sú poskytované iba pre Vaše informácie. To, že iba poskytujeme tieto odkazy ešte neznamená, že schvaľujeme a súhlasíme s ostatnými webovými stránkami, na ktoré odkazujú. Nemáme kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo záväzok voči nim alebo za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré môže vzniknúť na základe toho, že používate. Ostatné stránky budú mať tiež vlastné podmienky (vrátane akejkoľvek inej stránky ako Našej, na ktorú by mohla odkazovať Naša stránka) – je veľmi dôležité, aby ste si overili podmienky takýchto webových stránok, aby ste sa uistili, že súhlasíte s ich prijatím pred ich použitím. Tieto podmienky neplatia pre webové stránky, na ktoré odkazujeme.


11. Naša zodpovednosť za stratu alebo poškodenie, ktoré ste spôsobili počas používania Našej stránky.

11.1 Či už ste spotrebiteľ alebo obchodný používateľ:

 • (a) Nevylučujeme, ani nijak neobmedzujeme akékoľvek naše záväzky voči Vám, kde by takéto konanie bolo protiprávne. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a za podvod alebo podvodné skresľovanie skutočnosti.
 • (b) taktiež potvrdzujete a súhlasíte s tým, že prevádzka Našej stránky závisí od správneho fungovania internetových a telefónnych sietí, a že ich nezaručujeme, a že za to nebudeme zodpovední akýmkoľvek spôsobom.

11.2 Ak ste obchodný používateľ:

 • (a) Rozumiete a prijímate fakt, že Naša stránka je k dispozícii bezplatne a je iba informačná. Stránka a nemá spôsobilosť na prevody, nie je určená na vytváranie príjmov a nie je vytvorená na to, aby fungovala ako funkcia úložiska pre Vaše údaje. V najväčšej možnej miere povolenej platnými zákonmi teda obmedzujeme a vylučujeme naše záväzky voči Vám nasledujúcim spôsobom:
  • (i) Vylučujeme všetky odvodené podmienky, záruky, vysvetlenia alebo iné pojmy, ktoré sa môžu uplatňovať na Našu stránku alebo na akýkoľvek obsah na nej.
  • (ii) Nebudeme niesť zodpovednosť voči Vám za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, či už na základe zmluvy, priestupku (vrátane priestupku z nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti, alebo inak, dokonca aj keď je to predvídateľné, vyplývajúce z alebo v súvislosti s:
   • (A) používaním, alebo nemožnosťou použitia Našej stránky kedykoľvek počas akéhokoľvek obdobia; alebo
   • (B) akýmikoľvek nepresnosťami, chybami, alebo opomenutiami Našej stránky; alebo
   • (C) používaním, alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah zobrazený na Našej stránke
  • (iii) Nebudeme niesť zodpovednosť predovšetkým za:
   • (A) stratu zo zisku, predaja, podnikania, alebo príjmu;
   • (B) prerušenie podnikania;
   • (C) stratu očakávaných úspor;
   • (D) akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov;
   • (E) stratu obchodnej príležitosti; dobrého mena alebo povesti; alebo
   • (F) akúkoľvek osobitnú, nepriamu alebo následnú stratu alebo poškodenie.
 • (b) V prípade, že nesieme voči Vám záväzky, naše záväzky nepresiahnu sumu GBP£100 za jednu udalosť až do maximálneho záväzku vo výške GBP£500 v súhrne.

11.3 Ak ste spotrebiteľ, ktorý používa Našu stránku, budeme zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobíte, ak nekonáme tak, ako tvrdíme, že budeme konať v týchto Podmienkach, alebo ak nedodržíme zákon. Tieto Podmienky neobmedzujú povinné zákonné práva spotrebiteľov.


12. Nie sme zodpovední za vírusy a Vy ich nesmiete zavádzať

12.1 Nezaručujeme, že Naša stránka bude bezpečná alebo bude bez porúch a vírusov.

12.2 Keď používate Našu stránku ste zodpovední za konfiguráciu Vašich počítačov, notebookov, smartfónov a akýchkoľvek iných zariadení, ktoré umožňujú prístup na Našu stránku a za získavanie, udržiavanie a používanie platného antivírusového softvéru a iných bezpečnostných opatrení. Odporúčame Vám, aby ste používali Váš vlastný softvér na ochranu pred vírusmi.

12.3 Nesmiete zneužiť Našu stránku zavedením akéhokoľvek škodlivého kódu na Našu stránku, ktorý je určený na poškodenie Našej stránky alebo ktorý spôsobí poškodenie Našej stránky (to zahŕňa počítačové vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú úmyselne poškodzujúce alebo technologicky škodlivé. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na Našu stránku a na server, na ktorom je uložená Naša stránka, alebo na akýkoľvek server alebo do akéhokoľvek počítača alebo databázy spojenou s Našou stránkou. Nesmiete útočiť na Našu stránku útokom na odmietnutie služby alebo distribuovaným útokom na odmietnutie služby. Ak urobíte ktorúkoľvek z týchto vecí, môžete spáchať trestný čin. Budeme hlásiť ktorúkoľvek z týchto vecí príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní a budeme spolupracovať s týmito orgánmi za účelom sprístupnenia akýchkoľvek informácií, ktoré k tomu máme (môže to zahŕňať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a informácie o zariadeniach, ktoré boli na tento účel použité). Ak urobíte jednu z týchto vecí, zamietneme Váš prístup na Našu stránku.


13. Pravidlá o odkazovaní na Našu stránku

13.1 Môžete odkazovať na domovskú stránku Našej stránky, pokiaľ je to spravodlivé a legálne, a pokiaľ to nepoškodzuje alebo nevyužíva Našu povesť. Nesmiete odkazovať na akúkoľvek podstránku alebo na akúkoľvek heslom chránenú lokalitu Našej stránky alebo vytvoriť akékoľvek priame odkazy na súbory na Našej stránke, ktoré sú pre Vás k dispozícii.

13.2 Nesmiete:

 • (a) vytvoriť odkaz, ktorý naznačuje akékoľvek pridruženie, schválenie alebo potvrdenie z Našej strany, pokiaľ Vám na to nedáme písomné potvrdenie;
 • (b) vložiť takéto odkazy alebo akékoľvek iné webové stránky, ktoré obsahujú akýkoľvek obsah, ktorý je ilegálny, porušuje akékoľvek práva, ako napríklad práva duševného vlastníctva inej osoby; alebo obsahujú obsah pre dospelých;
 • (c) vytvoriť odkaz alebo tzv. hlboký odkaz (deep-link) na Našu stránku na akejkoľvek inej webovej stránke, ktorú nevlastníme;
 • (d) zostaviť Našu stránku na akejkoľvek inej stránke alebo vytvoriť odkaz na akúkoľvek časť Našej stránky, ktorá nie je našou domovskou stránkou.

13.3 Kedykoľvek môžeme zrušiť akékoľvek povolenie na odkazovanie a prepojenie na akékoľvek takéto odkazy a požadovať od Vás, aby ste ich odstránili.

13.4 Ak si želáte odkazovať alebo akokoľvek používať obsah na Našich stránkach inak, ako je uvedené vyššie, prosím kontaktujte nás použitím nášho kontaktného formulára na: https://www.autoglym.com/get-in-touch


14. Zákony ktorej krajiny sa vzťahujú na akékoľvek spory?

14.1 Pokiaľ ste spotrebiteľ, je potrebné upozorniť, že tieto podmienky a Náš vzťah s Vami sa riadi zákonom (pojednávanie pred súdom). Vy a my súhlasíme, že súdy (pojednávanie pred súdom) budú mať výlučnú právomoc.

14.2 Ak ste podnikateľ, tieto podmienky, ich predmet a ich vznik (a akékoľvek mimozmluvné spory alebo nároky) sa riadia anglickým právom. Súhlasíte s výlučnou právomocou súdov v Anglicku, a zároveň s tým, že na Vás môžeme podať žalobu na akýkoľvek súd kdekoľvek na svete, predovšetkým za okolností, v rámci ktorých sú porušené Naše práva duševného vlastníctva alebo ak Vaša činnosť vedie k tomu, že usilujeme o pomoc v núdzovej situácii, ako je napríklad súdny príkaz. Tieto práva nebudeme mať v prípade, že zákony platné v krajine Vášho založenia vyžadujú dodržiavanie iného práva a/alebo jurisdikcie a zmluvou to nemôže byť vylúčené.